برای مشخصات بیشتر دستگاه و قیمت تماس بگیرد
شناسه کالا در انبار: 1224
تماس برای قیمت

تکنولوژی: Line-interactive
محدوده توان: ۰.۴ تا ٢ کیلوولت‌آمپر
ورودی/خروجی: تک‌فاز/تکفاز
ضریب توان: ۰.۶

ویژگی‌ها: Tower

-----------------------------------------------------------------------------------------

کنولوژی: Line-interactive
محدوده توان: ۰.۵ تا ٣ کیلوولت‌آمپر
ورودی/خروجی: تک‌فاز/تکفاز
ضریب توان: ۰.٨
ویژگی‌ها: Tower, Outdoor

-----------------------------------------------------------------------------------------

تکنولوژی: Online double conversion
محدوده توان: ١ تا ١۰ کیلوولت‌آمپر
ورودی/خروجی: تک‌فاز/تکفاز
ضریب توان: ۰.٩
ویژگی‌ها: Tower

-------------------------------------------------------------------------------------