درباره ما

این مجموعه در سال 1392با ایمان راستین به اینکه برای فردایی بهتر برای ایران باید بهترین را تولید و در خدمت مردم عزیز قرار داد.

این مجموعه با کادری مجرب با بهره گیری از امکانات تحقیقاتی پیشرفته و با مهندسین مجرب در عرصه صنعت الکترونیک

و کامپیوتر مشارکت نموده ، و افتخاراتی کسب نموده است.