محصول برچسب خورده با "استابلایزر"

10KVA استابلایزر

8,300,000 تومان

⏺️تقویت و تثبیت نوسانات و ضعف ولتاژ برق شهر ⏺️مجهز به مدار تاخیر جهت حفاظت از دستگاه‌های مصرفی هنگام قطع و وصل برق شهر ⏺️مجهز به سیستم حفاظت در مقابل ولتاژ ورودی و خروجی خارج از محدوده‌ی مجاز ⏺️مجهز به هشداردهنده صوتی جهت اعلام اضافه بار ⏺️مجهز به سیستم هوشمند میکروپروسسوری برای کنترل بدون وقفه‌ کلیه بخش‌های داخلی سیستم و تشخیص خطاها ⏺️مجهز به نشان دهنده میزان بار مصرفی ⏺️مجهز به کانکتورهای مخصوص برای نصب و راه اندازی آسان دستگاه

12KVA استابلایزر

130,000,000 تومان 11,000,000 تومان

⏺️تقویت و تثبیت نوسانات و ضعف ولتاژ برق شهر ⏺️مجهز به مدار تاخیر جهت حفاظت از دستگاه‌های مصرفی هنگام قطع و وصل برق شهر ⏺️مجهز به سیستم حفاظت در مقابل ولتاژ ورودی و خروجی خارج از محدوده‌ی مجاز ⏺️مجهز به هشداردهنده صوتی جهت اعلام اضافه بار ⏺️مجهز به سیستم هوشمند میکروپروسسوری برای کنترل بدون وقفه‌ کلیه بخش‌های داخلی سیستم و تشخیص خطاها ⏺️مجهز به نشان دهنده میزان بار مصرفی ⏺️مجهز به کانکتورهای مخصوص برای نصب و راه اندازی آسان دستگاه